Menu:

Barbershop Ontmoetings-
festival

Den Bosch
sept 2013

Voor een impressie van de samenzang zie deze YouTubelink

 
Afterglow

Na een repetitie of een optreden is het onder barbershoppers een goed gebruik om gezellig samen nog iets te drinken en vooral te zingen tijdens de 'afterglow'. The Collge Barbers doen hieraan gretig mee.

Risers:

Bij barbershop is het van belang de koorklank optimaal tot uitdrukking te laten komen. Daarom staan The College Barbers tijdens optredens op risers: een verplaatsbare oplopende podiumstellage.

Cat songs:

The College Barbers hebben de volgende Cat songs cq. bekende Barbershopsongs in hun repertoire:
- Down Our Way
- The Old Mill Stream
- Heart of my Heart
- Little Lize Medley
- My Wild Irish Rose
- Shine on Me
- Sweet and Lovely
- Sweet Roses of Morn'
- Wait till the Sun Shines
- Darkness on the Delta
- Kathleen
- Yes sir, That's my Baby

Dezign
(4 Janv, 2007)
Validate XHTML 1.0 Strict
and Css

 

ill titleOver Barbershopmuziek

(Ontleend aan Wikipedia en aan Holland Harmony)

ill titleOorsprong van de barbershopstijl

De zangstijl stamt uit de Afro-Amerikaanse cultuur vanaf rond 1900, waarin meerstemmige a capella muziek een grote vlucht nam. Veelal gezongen door mannenkwartetten. In die tijd waren kapperszaken (barbershops) belangrijke ontmoetingsplaatsen. De klanten die zaten te wachten op een knip- of scheerbeurt, werden dan soms vermaakt met de zang van dergelijke kwartetten. Vandaar dat het genre later genoemd is naar de plek waar het ten gehore werd gebracht.

ill titleDe vier stemmen

Barbershopmuziek is vierstemmige muziek, die a capella, zonder instrumentale ondersteuning wordt gezongen. De kleinste eenheid waarin barbershop gezongen kan worden is dus een kwartet.
De vier stemmen - lead, bass, baritone en tenor - zingen samen vierstemmige acoorden die het gevoel van de song schilderen. De arrangementen, d.w.z. de barbershopzettingen vallen op door veelvuldig gebruik van kwinten (harmonieërend) en septiemen (wringend). Verstaanbaarheid van de tekst is ook een belangrijk element.
De lead zingt de melodie en moet het meest klinken. De bass legt het fundament en moet ook flink vertegenwoordigd zijn om een warme donkere ondertoon te geven. De baritone kan zowel boven als onder de lead zingen; deze stem speelt een belangrijke rol in de balans en de klankkleur door afwisselend naar de lead of naar de bass te kleuren. De tenor tenslotte zingt de hoogste partij en is klein maar fijn; duidelijk waarneembaar maar zelden op de voorgrond.

ill titleRepertoire

Het repertoire van de barbershopstijl bestaat voornamelijk uit Engelstalige songs uit de eerste helft van de twintigste eeuw, maar ook van recenter datum. Die songs zijn bewerkt tot een specifiek barbershop-arrangement.
The College Barbers hebben een repertoire van zo'n 35 nummers.
In de barbershoptraditie bestaan er zo'n vijftien songs die in een bepaald arrangement wereldwijd zijn vastgelegd in de 'barbershop-catalogus'. Elk barbershopkoor kent een aantal van deze zgn. 'cat-songs', waardoor deze koren altijd samen kunnen zingen.

ill titlePresentatie

Een kenmerk van de moderne barbershop is de presentatie; het aantrekkelijker maken van een song voor het publiek door toevoeging van beweging of choreografische elementen.
Voor The College Barbers speelt 'presentatie' nog een beperkte rol. Het is wel een van de doelen voor de komende tijd. Doordat alle songs uit het hoofd gezongen worden is het goed mogelijk om 'over de dirigent heen' contact met het publiek te maken.

ill titleOrganisatie

De barbershopwereld is goed georganiseerd. Er is een internationale organisatie: The Barbershop Harmony Society. In Nederland zijn er de mannenbarbershopkoepel DABS (Dutch Association of Barbershop Singers), en de vrouwenbarbershopkoepel Holland Harmony. Deze barbershopkoren ontmoeten elkaar het ene jaar op de Dabs-Conventie, en het andere jaar op het Ontmoetingsfestival in Den Bosch

parade
Den Bosch, september 2009